Kennel Coille´s

Colliens mentalitet & hälsa

En mentalt sund collie är aktiv och stabil samt en fantastisk allround-hund som kan hävda sig i många hundsporter och är en underbar kompis i vardagen.

Med hjälp av något som heter mentalindex kan uppfödare av rasen collie arbeta för att colliens mentalitet ska bli bättre, genom att bara para ihop hundar vars genomsnittliga index överstiger 100. Du kan läsa mer om mentalindex (MI) längre ner.

Ingen uppfödare kan ge några garantier vad gäller mentalitet och hälsa. Vi kan bara göra vårt bästa och kunna ge valpköpare tydlig motivering till varför vi gjort en kombination.

Många collies har en naturlig fallenhet för bruksgrenarna sök och spår, vilket ter sig rimligt då collien i Sverige klassas som en brukshund och ligger under Svenska Brukshundsklubbens ansvar.

271889254_458866035750008_2456771275686227673_n     271752999_1509712669399882_275757825881731046_n

Men självklart tycker även de flesta om allt slags nosarbete och andra sporter som agility, tävlingslydnad, drag och rallylydnad. Rasen collie var från början en vallhund i Skottland och tillhör kategorin kroppsvallare.

Collien räknas som en fysiskt frisk ras. Collie långhår har numera även HD-index.

Här kan du läsa mer om collien som brukshund: SBK COLLIE

66069884_2625311430837045_1660533832371142656_n

På SKK:s sida står det så här om colliens mentalitet;

Collie är vänlig till sinnelaget, lättlärd, lyhörd och arbetsvillig. Den ska inte vara nervös eller aggressiv. Den har ingen stor jaktlust och har lätt att umgås med andra hundar och djur. Rasklubben arbetar aktivt med mentalitetsfrågor. Bland annat genom projektet Mentalt Sund Collie där ett mentalindex har tagits fram. Mer om mentalindex hittar du på klubbens webbplats.”

I verkligheten är det tyvärr alltför många collies som har rädslor, vanligast är ljud- och skotträdsla. Men även rädslor för människor och golv förekommer. Allmän ängslighet förekommer också. Ett annat problem i rasen är svaga eller obefintliga drifter.

Det florerar dock en del rykten om att trygga, orädda collies med arbetslust är farliga, vilket är ren och skär osanning. Det är snarare rädda och osäkra hundar som detta stämmer in på.

 271740597_1006093043313794_1306492348524736750_n

Mentalindex (härefter kallat MI) är något som idag är unikt för rasen collie bland alla godkända raser i Sverige. Genom att titta på hundens släktingars (och självklart hundens) resultat på mentalbeskrivningen (MH) kan man få ut ett index på fem förbestämda egenskaper; Nyfikenhet/Orädsla, Socialitet, Leklust, Jaktlust och Skott. Om hunden får ett index som ligger över 100, har den större chans att nedärva egenskaper som är bättre än genomsnittscollien och har den ett index under 100 är det tvärtom.

När man räknar på mentalt index tar man medelvärdet på föräldrarnas index för respektive egenskap och överstiger medelvärdet 100 så beräknas egenskapen bli bättre än genomsnittscollien och tvärtom om genomsnittet understiger 100.

Mer om hur index fungerar och varför det är ett så bra verktyg finner du här!

 271758606_1127399151361818_223018740012301463_n

Colliens hälsa:

Precis som det stod ovan i texten räknas collien som fysiskt frisk ras, men den kan ändå drabbas av några rasbundna sjukdomar.

CEA (Collie Eye Anamoly) är en ögonsjukdom som kan upptäckas vid ögonlysning när collien är valp / som vuxen. Det är en ärftlig utvecklingsrubbning i ögats bakre segment. Sjukdomens allvarlighetsgrad varierar från mild sjukdom utan symptom till blindhet.

Du kan läsa mer här; CEA

 268416763_247318387425928_2645373567063080123_n

HD (höftledsdysplasi) är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser. HD delas in i fem olika grader, från A-E, där A & B anses som normala höftleder medan C, D & E innebär att hunden har från lindrig till höggradig dysplasi.

Collie långhår har numera HD-index, vilket fungerar på samma sätt som MI, dvs om medelvärdet på föräldrarnas summerade HD-index överstiger 100 bör kullens HD-resultat bli bättre än genomsnittscollien och tvärtom när medelvärdet understiger 100.

Collie korthår har för närvarande inte HD-index.

Här kan du läsa mer om HD

 

ED (armbågsledsdysplasi) innebär en onormal utveckling av armbågsleden och förkortas ED efter den engelska benämningen elbow dysplasia.

ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden, vilka kan urskiljas relativt tydligt vid röntgen.

Här kan du läsa mer om ED

 207200119_4494864333881736_7447566680999394813_n

4a121348-94d8-41b1-a86f-16bcaad055874